#معماری_شهری


نقش مبلمان شهری در معماری شهری

با گسترش فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکلات ناشــی از آن، فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه حال شــهروندان بیش از پیش ضروری می نماید. امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهری در خدمات رســانی و زیباسازی شهری بر هیچ کس پوشیده نیست و مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها محسوب می شود.

1398/03/11

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.