#مبلمان_هندوستان


شکوفایی و پیشرفت در انتظار صنعت مبلمان هندوستان

در سالهای اخیر صنایع چوب و مبلمان در هندوستان با پیشرفت بسیار زیادی مواجه شده است. نام این کشور که در سالهای دور با فقر و تنگدستی مترادف بود، امروزه به واسطه سرمایه گذاریهای خوبی که در این کشور صورت گرفته با رشد بسیار خوبی در بخشهای مختلف اقتصادی همراه است. پیش بینی ها از رشد 25 درصدی به صورت سالیانه در صنایع مبلمان هندوستان تا سال 2022 خبر داده است.

1398/03/11

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.