#مبلمان_شهری


معرفی انواع مبلمان شهری

مبلمان شهری از اثر گذارترین عوامل در فضاهای شهری در ذهن شهروندان هستند، تا حدی که معمولا ساکنین و حتی گردشگران ، مناطق مختلف یک شهر را با مبلمان و زیبایی‌های مخصوص به آن می‌شناسند. مبلمان به لحاظ موقعیت ، ابعاد ، تناسب ، رنگ ، فرم ، شکل و حالت در فضاهای شهری تأثیرگذار هستند. تا در عین توجه به ابعاد زیبا شناختی شهر ، پاسخ گوی نیازهای استفاده کننده از آن باشد.

1398/02/08

نقش مبلمان شهری در معماری شهری

با گسترش فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکلات ناشــی از آن، فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه حال شــهروندان بیش از پیش ضروری می نماید. امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهری در خدمات رســانی و زیباسازی شهری بر هیچ کس پوشیده نیست و مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها محسوب می شود.

1398/03/11

مبلمان شهری با کاربری تفریحی-رفاهی

مبلمان شهری در کنار سایر مظاهر شهری، لازمۀ شهرسازی مدرن به خصوص در چند دهۀ گذشته است. توجه به این بخش خدماتی در شهرهای مختلف دنیا مسئله ای است که از سوی مدیران شهری همواره مدنظر قرار می گیرد و غفلت از آن مسائل گوناگون و مشکلات فراوانی برای شهروندان به وجود خواهد آورد.

1398/03/27

ظرفیت های بازار مبلمان فضای عمومی

مدیریت شهری به این نتیجه رسیده است که ارتقای کیفی فضاهای عمومی و ایجاد تاسیسات مناسب برای گردشگران و ایجاد تجهیزات و مبلمان شهری نوین می تواند علاوه بر ایجاد آسایش و امنیت و حفظ تعاملات اجتماعی شهروندان بومی، باعث جلب رضایت بازدیدکنندگان فضاهای عمومی شهری و در نهایت سبب گردشگر شود.

1398/03/01

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.