2 مدل طراحی دکوراسیون داروخانه؛ مدرن و پیشرفته

چهارشنبه 28 مرداد 1394 | 192

در این مقاله با چند ریزه کاری برای طراحی دکوراسیون داروخانه آشنا می‌شــوید;  توصیه هایی که بیشتر برای کســانی به کار می‌آیند که قرار است داروخانه ای را راه اندازی کنند و ممکن است برای طراحی و تخصیص فضاها به کاربردهای گوناگون سردرگم باشند یا پیش بینی خیلی از نیازهای آینده را نکرده باشند.

مساله نور در طراحی داخلی داروخانه :

اولین و مهم‌ترین مســاله که در طراحی دکوراسیون داروخانه باید به آن توجه داشت، نور آفتاب است که در طول روز به طــور مســتقیم روی اجناس معمولا بهداشتی و عمدتا گران قیمتی که در ویترین‌های چسبیده به شیشه‌ها قرار دارند می‌تابد و با افزایش دمای آنها عمر قفســه ای آنهــا را کاهش می‌دهد. افزایش دما عــلاوه بر کاهش عمر محصولات علاوه بر تغییــرات ظاهری مانند جدا شــدن فازها از هم می‌تواند باعث تغییرات شــیمیایی گاهی غیرقابل تشخیصی هم بشــود که بر اثربخشــی یا سلامت محصولات اثر سوء دارند و گاهی نه تنها پاسخگوی نیاز مصرف کننده نیستند که سلامت پوست و موی وی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند.
دوم این کــه درصــد قابل توجهــی از مراجعان و مشتریان داروخانه کسانی هستند که برای اولین بار به داروخانه مراجعه می‌کنند. دیدن فضای داخلی فروشــگاه‌ها از جملــه داروخانه برای بســیاری از رهگذران یکی از عوامل جذب آنها به فروشــگاه یا داروخانه است.

در نظر گرفتن جزیره در طراحی داخلی داروخانه :

این توصیه مخصــوص داروخانه هایی اســت کــه فضای مشــتری بــاز و تا حدی بــزرگ دارند. در بســیاری از داروخانه‌ها که اقلام آرایشــی درصد بزرگی از فــروش داروخانه را به خــود اختصاص می‌دهنــد پیش بینی فضای مجزا و جذابی برای چیدن، مشــاوره و فروش این اقلام یکــی از کارهای ضــروری در موقع طراحی داروخانه است. یکی از این فضاهای شیک و مدرن ،جزیره است. جزیره شــامل ویترین و فضایی اســت کاملا یا نسبتا بســته که در وسط یا کنار فضای فروشــگاه قرار گرفته اما به وضوح مجزا اســت. دسترســی مراجعان به این فضا می‌تواند از همه اطراف یا فقط از بخشی از دورادور جزیره باشد اما وجود ویترین‌های جذاب و رنگارنگ و پیش بینی فضای لازم برای قراردادن استندهای معمولا بزرگ لوازم آرایشــی در اطراف جزیره به صورت ایستاده یا روی ســکوهای کنــاری برای اســتندهایی که رومیزی هستند می‌تواند این بخش را بسیار جذاب و مشتری پســند کند.

سبک خاص خودتان را در طراحی داروخانه داشته باشید :

حتما شما هم داروخانه هایی را دیده اید که در هر قســمت از آنهــا طراحی و ســاخت و جنس و رنگ متفاوتی اســتفاده شــده است. در قسمت تحویل دارو شیشه‌های سوراخ دار مســوول فنــی را از بیمار جــدا می‌کنــد، ارتفاع ویترین‌ها در جاهــای مختلف با هم فرق دارد، نظم یا اصول مشــخصی برای چیدمان اجناس در کنار هم به چشــم نمی‌خــورد و از جنس‌ها و رنگ‌های متفاوت برای ساخت قفسه‌ها و ویترین‌ها استفاده شده است. شما نیز بسته به نوع فضا ،متراژ ،شرایط و ... برای خود یک دیزاین منحصربفرد و مختص بخود را طراحی کنید.

یکی از عوامل بسیار مهم در طراحی داروخانه، رنگ آن است :

شــاید برای خیلی‌ها این برســد که اســتفاده از رنگ هــا برای طراحی داروخانه چندان مهم یا کاربردی نیســت. معمولا و در بیشــتر داروخانه‌ها رنگ ســفیدرنگ غالب اســت و از هیچ رنگ دیگری به شکل عمدی برای طراحی فاض استفاده نشده.
رنگ دیگری که ظاهرا به علت موجودبودن مصالــح در داروخانه‌ها زیاد دیده می‌شــود انواع رنگ و طرح چوب موجود در MDF هاســت، اما آیا واقعا باید خودمان را به همین رنگ‌ها به بیرنگی محکوم کنیم؟

یکی از عواملی که لزوم پیش بینی رنگ در طراحی داروخانــه را کمرنــگ می‌کنــد رنگارنــگ بودن جعبه‌های داروها و محصولات بهداشتی و آرایشی است. ظاهرا بسیاری از داروسازان و دکورسازان فکر می‌کنند که وجود این همه لکه‌های رنگی کوچک برای رنــگ دادن به فضای داروخانه کافی اســت و پیش بینی و گنجاندن زنــگ اضافه ضروری به نظر نمی‌رســد، اما واقعیت این اســت که اگرچه رنگ ســفید به عنوان نماینده بهداشــت و سلامت رنگ مناســبی برای طراحی کلی فضای داروخانه است و استفاده از آن باعث بازتر و بزرگ‌تر به نظر رسیدن فضای داروخانه هم می‌شود اما استفاده از رنگ‌های زنده و درخشــان دیگــر هم در کنار رنگ ســفید می‌تواند فضای داروخانه را شادتر، آرامش بخش‌تر و دلنشین‌تر کند.

یکی از این رنگ‌ها سبز روشن است و دیگری نارنجی درخشــان. استفاده درست از این رنگ‌ها می‌تواند عمق و شخصیت متفاوتی به فضای داروخانه بدهند و آن را از فضایی طراحی شده صرفا برای فــروش دارو و محصولات بهداشــتی خارج کنند.
اســتفاده از رنگ‌ها و طراحی فضای راحت و جذاب هم یکی دیگر از عواملی اســت که می‌تواند مشتری‌ها را بارها و بارها به داروخانه بازگرداند. در ادامه تصاویری از دو داروخانه زیبا و مدرن که با ترکیب رنگی سبز روشن طراحی و دیزاین شده است را مشاهده خواهید کرد.

داروخانه اول Fleur De Vie که توسط Sartoretto Verna طراحی شده است .این داروخانه زیبا با ترکیب رنگی سبز که می‌تواند حس زندگی و سلامتی را به مشتریان منتقل کند در لوکزامبورگ واقع شده است که طراحی آن برگرفته از تولددوباره، شادی و امید می‌باشد. کانتر زیبای "خوش آمدید" در این داروخانه که یک مسیر قابل اعتماد را برای مشتریان تداعی می‌کند. استفاده مداوم از رنگ سبز و ترکیب آن با چوب در طراحی این داروخانه که حس طراوت و اصالت را به آن می‌بخشد.

نمای داروخانه :


طراحی دکوراسیون داروخانه :


داروخانه دوم با نام Farmacia  که توسط گروه معماری Clavel Arquitectos طراحی شده و در مورسیای اسپانیا واقع شده است .متراژ این داروخانه 180 مترمربع است که در طول 2 ماه کار طراحی آن به پایان رسیده است. استفاده از رنگ پس زمینه سبز با قفسه‌های سفید رنگ و مدرن بهمراه نام داروخانه که به شکل سه بعدی در سردر داروخانه تا طبقه دوم کشیده شده است از نکات جالب توجه در طراحی داروخانه مذکور است. در ادامه تصاویری از نمای داروخانه و طراحی داخلی آنرا مشاهده می‌کنید.

نمای داروخانه :


طراحی داخلی داروخانه :برچسب ها

اخبار پیشنهادی

اخبار بیشتر...

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.