بررسی بازار مبل در روسیه

سه شنبه 4 تیر 1398

روسيه پهناورترين كشور جهان است كه بخشی از آن در شمال آسيا و بخشی ديگر در اروپای شرقی قرار گرفته است. طی سال های اخير، صنايع اين كشور از رشد بسيار بالايی برخوردار بوده اند، به گونه ای كه اين كشور توانسته در زمره 7 اقتصاد بزرگ جهان قرار گيرد. در اين ميان صنعت مبلمان از جمله صنايعی است كه توانسته طی 10 سال اخير بسيار موفق عمل كند و به رغم تمامی شرايط نامناسب اقتصادی و بحران های منطقه ای و ركود حاكم بر بازارهای جهانی همچنان سير صعودی پيشرفت خود را در اين زمينه طی كند.

آمارهای ارايه شده توسط انجمن های ملی مبلمان اين كشور نشان می دهد كه بعد از بحران های اقتصادی مربوط به سال های 2008 و 2009 صنعت مبلمان در روسيه توانسته توليد خود را سالانه 13 درصد افزايش دهد و به عنوان قطبی نوظهور در اين صنعت معرفی می شود. مبل و دکور در ادامه به بررسی وضعيت بازار، واردات و صادرات مبلمان در اين كشور می پردازد.

نگاهی به وضعيت بازار مبلمان در داخل روسیه

صنعت مبلمان روسيه به رغم شرايط نامناسب اقتصادی توانسته به موفقيت های بسياری در اين زمينه دست يابد. در سال 2011 ميزان توليد مبلمان در اين کشور از حد دوران پيش از بحران در سال 2008 تجاوز کرد. بر اساس آمار ارايه شده توسط انجمن ملی مبلمان، روسيه توانسته توليد خود را سالانه در حدود 13 %افزايش دهد. اما برای بررسی آمارهای گرفته شده در اين کشور بايد مسايلی را مورد توجه قرار دارد. در بسياری از شرکت های خصوصی، معاملات تحت کنترل قوانين کشور نيستند، در نتيجه از دو روش برای محاسبه روند فعاليت های اقتصادی در سطح کلان استفاده می شود.

روش اول بر اساس اطلاعات و آمار رسمی موجود و ديگری استفاده از آمارهای مربوط به مواد اوليه مورد استفاده در کشور در ساخت محصول مورد نظر است. به اين ترتيب برای رسيدن به بهترين آمار، انجمن ملی مبلمان ارزيابی های خود را از طريق برآورد توليد کامپوزيت های چوبی انجام می دهد و نتايج را با اطلاعاتی که از منابع رسمی منتشر شده اند جمع بندی و سپس منتشر می کند.

با مقايسه آمارهای ارايه شده توسط اين انجمن، صنعت مبلمان روسيه در بخش خصوصی به خصوص در بخش بازار خريد و فروش، بسيار سريع تر از بخش های دولتی در حال پيشرفت است. بر اساس اطلاعات رسمی، ميزان توليد مبلمان در سال 2011 به 22/107 ميليارد روبل رسيد، در حالی که ارزيابی بخش خصوصی ميزان 80 ميليارد روبل را نيز به اين ميزان اضافه می کند.

3.jpg
مبلمان روسیه

 

ميزان واردات، پس از يک کاهش 30 درصدی در سال 2009 ،اکنون به طور مداوم در حال افزايش است و همانطور که آمار رسمی نشان می دهد به 2.963 ميليارد دلار در سال 2015 رسيده است. اين ميزان افزايش (سالانه 35%) به مراتب سريع تر از توليدات داخلی است. در سال 2010 ،ميزان واردات با احتساب توليدات بخش خصوصی (40.2%) بيش از نيمی از بازار خريد و فروش مبلمان روسيه (54.9%) را تحت پوشش قرار داد. با وجود عوارض قابل توجه واردات، ميزان واردات مبلمان ارزان قيمت با سرعت بيشتری در حال افزايش است. چنين محصولاتی (به خصوص توليدات چين که امروزه بيش از 20% کل واردات مبلمان روسيه را پوشش می دهد) توانسته با اکثر مبلمان توليد داخل رقابت کند. با توجه به حجم بالای واردات مبلمان به روسيه اين کشور نمی تواند صادرات محور باشد و برای برون رفت از اين مشكل دولت بايد تدابير جديدی را اتخاذ کند. در حال حاضر، اکثر توليدکنندگان داخلی حاضر نيستند به بازارهای خارجی، به خصوص بازارهای برون مرزی، بپيوندند. اين موضوع می تواند دليل حجم پايين صادرات اين کشور باشد. اين موضوع همچنين يكی از مهمترين مشكلات حال حاضر توليد کنندگان مبلمان روسيه است و توسعه صادرات می تواند مشكلات بزرگتری را نيز برای آنها به همراه داشته باشد. نكته قابل توجه ديگر اين است که روسيه همانند کشورهايی چون آفريقای جنوبی، هند، چين و برزيل در رديف اول کشورهايی قرار دارد که شرکت های آنها ترجيح می دهند سهام ها و دارايی های خود را در خارج از کشور نگه دارند.

5NqfHSd.jpg
مبلمان

 

بازارهای منطقه ای

روسيه به دليل وسعت بسيار زياد جغرافيايی و فاصله بسيار زياد مناطق از يكديگر از تنوع اقتصادی بسيار زيادی در داخل کشور برخوردار است. بخش مرکزی در اين کشور در سال گذشته بيشترين سهم توليد مبلمان (38.6%) را دارا بود، بخش ولگا با 27% و منطقه شمال غربی اين کشور هم با 11.3%در رده های بعدی قرار گرفتند. اين موضوع بيانگر قدرت متفاوت بخش های مختلف جغرافيايی در صنعت مبلمان روسيه است. به طور کلی، اين درجه بندی توليدات بر حسب منطقه در ميزان مصرف مبلمان نيز کاملا مشهود است. با مقايسه ميزان توليدات هر منطقه با نمودارهای جمعيت، مناطقی که هنوز در اين مورد توسعه نيافته اند، کاملا قابل شناسايی خواهند بود. به عنوان نمونه، منطقه سيبری از نظر جمعيت رتبه سوم و از لحاظ توليد مبلمان رتبه پنجم را از آن خود کرده است.

در سال 2011، بالاترين ميزان توليد برای منطقه شمال قفقاز به ثبت رسيده است (30.9%) البته ميزان پيشرفت در اين منطقه به کمک های مالی (مناطقی که معمولا از طريق بودجه دولت حمايت می شوند) و همچنين صنعتی شدن منطقه قفقاز نيز وابسته است. منطقه ولگا با 22.2% روند رو به رشد خود را نشان می دهد. ديگر بخش ها نيز کم و بيش در حال رقابت با ميانگين ميزان رشد کشور هستند. در طی اين مدت، عملكرد مناطق ناحيه جنوبی که پذيرای مسابقات زمستانی المپيک سال 2014 در Sochi بودند، با 3.3% رشد نسبت به سال 2011 مواجه شدند.

225e3029803859.560443c003380.jpg
مبل روسی

 

با هدف جذب مصرف کننده های داخلی بيشتر، توليدکنندگان مبلمان با همكاری عاملان فروش جديد در برخی مناطق خاص، شبكه عمده فروشی خود را افزايش می دهند. آنها بعد از مسكو، فعاليت خود را با شهرهای بزرگتر و با بيش از يک ميليون جمعيت از قبيل سن پترزبورگ، نووسيبريسک، يكاتيرنبورگ، نووگورود، سامارا، کازان، امسک، چليابينسک، روستوف، اوفا، ولگاگراد، پرم و کراسنويارسک ادامه می دهند. با اين وجود، توليد کنندگان منطقه ای نهايت سعی خود را می کنند تا با برپايی چندين فروشگاه عمده فروشی در قابل دسترس ترين مكانها، خدمات تدارکاتی مناسبتری را ارايه کنند. تمرکز روی توزيع و پخش در بين عاملان فروش با اندازه های مختلف (مانند خرده فروشان مستقل با يک يا دو نوع جنس فروشی، شبكه های تجاری منطقه ای با چندين فروشگاه در منطقه و شبكه های بزرگ وابسته به دولت با توان عملكرد در سراسر کشور) روشی معمول برای بازاريابی در بين توليدکنندگان روسيه است. برخی توليدکنندگان، فروشگاه های خرده فروشی خود را در نزديكی مراکز صنعتی حفظ کرده اند تا از آنها برای سنجيدن ميزان فروش محصولات جديد استفاده کنند و يا تعادلی در فراز و نشيب های کار خود طی دوران های مختلف ايجاد کنند. از طرفی، در مناطق ديگر ممكن است کارخانه ای تنها روی توسعه شبكه خرده فروشی خود در آن منطقه تمرکز داشته باشد، آن هم فقط زمانی که محصولی بسيار پيچيده است و يا اين که هدف گروه برای فروشندگان مبلمان چند کاره بسيار محدود می باشد. ولی با اين وجود، اين مناطق مورد نظر از کانون توليدکنندگان دور نخواهند شد.

41_Zanaboni_Leonardo.jpg
مبلمان منزل

 

نتايج پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی

انتظار می رود که ورود روسيه به سازمان تجارت جهانی، عامل اصلی گسترش اقدامات برای آينده ای نزديک باشد. روسيه توانست پس از 18 سال مذاکره به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. به اين ترتيب روسيه تعرفه های گمرکی بر واردات و محدوديت های مربوط به سرمايه گذاری خارجی به خصوص در بخش های مالی و ارتباطات خود را کاهش داد و در مقابل، از آزادی دسترسی به بازارهای خارجی برخوردار شد. از نتايج پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی در بخش مبلمان می توان به کاهش عوارض گمرکی طی 10 سال آينده اشاره کرد. طبق ارزيابی های انجمن ملی مبلمان، 41.7% عوارض گمرکی سالیان پیش برای کالاهای وارداتی با قيمت پايين در سال 2018 به 12.8% کاهش يافت. البته اين قوانين جديد، هم برای شرکت های روسيه که برای اولين بار در طول عمر خود در بازار آزاد حضور داشته اند چالش برانگيز خواهد بود و هم برای عوامل خارجی که وارد اين منطقه در حال پيشرفت و دارای پتانسيل بالا می شوند.

misura-i-salotti-383537.jpg
مبل روس

 

پیش بینی می شود درآمد روسیه از صادرات مبلمان تا آخر سال 2019 از مرز 1 میلیارد و 435 میلیون دلار عبور کند. انتظار می رود نرخ رشد سالیانه صادرات مبل روسیه (2019-2023) 12.4 درصد باشد، و تا سال 2023 حجم بازار مبل در این کشور به 2 میلیارد و 294 میلیون دلار خواهد رسید. این رقم در مقایسه با کشور چین که صادرات مبل آن تا آخر سال 2019 به رقم حیرت انگیز 79 میلیارد دلار خواهد رسید، بسیار ناچیز است اما این کشور می تواند تا از یک وارد کننده صرف، خود را در کنار باشگاه بزرگ صادرکنندگان مبلمان در جهان ببیند.

1.jpg

منبع :

moblodecor.comاخبار پیشنهادی

اخبار بیشتر...

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.