استانداردهای بین المللی کیفیت در صنعت مبلمان

دوشنبه 3 تیر 1398

كيفيت در بخش مبلمان با ويژگی هايی چون ظاهر خوب، ابعاد مناسب و كارايی محصول ارتباط دارد. در حقيقت، كيفيت توسط نيازهای خريداران و مصرف كنندگان نهايی تعريف می شود. توليدكنندگان بايد اين نيازها را به مجموعه ای از ويژگی های دقيق ترجمه كرده و براساس استانداردهای مشخص آن را توليد كنند. به علاوه، نيازهای مصرف كنندگان نهايی و انتظارات آنها ثابت نيست و با توسعه تكنولوژی، افزايش رقابت و توسعه طرح های جديد، مشتريان هميشه توقع افزايش كيفيت را دارند. اينگونه توليدكنندگان بايد دايما سطح كيفيت خود را به روز كنند. اين مقاله اطلاعاتی را در مورد مديريت كيفيت (استانداردها و سيستم ها) مربوط به بخش مبلمان ارايه می دهد.

ويژگی های مبلمان باكيفيت

مبلمان با کيفيت آنهايی هستند که:

 • انتظارات مشتريان را برآورده کنند.
 • تعريف خوبی از نياز، مصرف يا هدف داشته باشند.
 • با ويژگی ها و استانداردهای کاربردی مطابقت داشته باشند.
 • با قانون و ساير نيازهای جامعه مطابقت داشته باشند.
 • با قيمت های رقابتی قابل دسترس باشند.
 • با هزينه ای توليد شوند که سود خوبی داشته باشد.
  kak-vybrat-cvet-obivki-divana11.jpg
  مبلمان با کیفیت

   

حركت بازار در مسير كيفيت

امروزه با توجه به اهميت کيفيت در توليد مبلمان، حساسيت توليد کنندگان اين بخش بسيار بالا رفته و توليدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به منشاء چوب حساس تر شده اند. وجود اين حساسيت به جا، سهم بازار از محصولات چوبی مجاز را افزايش داده است و به اين ترتيب ناخودآگاه فشار بازار، توليدات را به سمت توليد محصولاتی با کيفيت هدايت می کند. در اين راستا، پيشرفت مهمی در بخش مبلمان اتفاق افتاده است که استفاده از الوارهای حاره ای مجاز از اين موارد است که توسط انجمن نظارت بر جنگل (FSC) انجام می شود. FSC يک سيستم تاييد را راه اندازی کرده است که ضمانت می کند جنگل ها به صورت مناسب مديريت شوند. الوار مجاز دارای يک برچسب FSC است. اگرچه نشان FSC اساسا يک برچسب زيست محيطی است، اما می توان آن را به عنوان يک علامت کيفيت درنظر گرفت و همينطور نشان دهنده فرصت های تجاری برای صادرات است. سيستم تاييد FSC، افزايش حمايت از خريداران، اکثرا در اروپا، آمريكا، ژاپن و برزيل را دنبال می کند. 

استانداردهای کيفيت مبلمان به تمام توليد کنندگان و توزيع کنندگان در سطح خرد و کلان (داد و ستد با مشتريان و تاجران) مربوط است و نيازهای قشر عظيمی از اين صنعت را برآورده می کند. 

gqpsau1s.jpg
استاندارد مبلمان

 

مديريت كيفيت محصولات

استانداردهای بين المللی كيفيت مبلمان :

استانداردهای بين المللی مبلمان توسط سازمان بين المللی 3 ايجاد می شود. غالبا استانداردهای کيفيت برای استاندارد (ISO) محصولات مبلمان با سرفصل های زير ارتباط دارند:

 • الزامات مواد اوليه، برای مثال کيفيت چوب (خشک شده در کوره، بدون آفت، بدون شكاف يا ترك و غيره)؛ 2003:2-7617 ISO محصولات پوشش دهی شده با پلاستيک برای مبلمان داخلی. قسمت 2 :خصوصياتی برای محصولات پوشش دهی شده با PVC.
 • الزامات سلامتی و ايمنی، برای مثال اشتعال پذيری و آزاد کردن مواد خطرناك؛ 8191 ISO مبلمان. ارزيابی قابليت اشتعال رويه مبلمان.
 • الزامات مقاومت و دوام: مقاومت محصولات (برای مثال مقاومت سطح به گرمای خشک، مايعات سرد، حرکات انقباضی و غيره)؛ 1979:4211 ISO مبلمان. ارزيابی مقاومت سطح به مايعات سرد.
 • تيمار چوب، الزاماتی با توجه به حفاظت، چسب زنی و غيره؛ 2006:E16-105 ISO پارچه ها آزمون هايی برای ثبات رنگ. قسمت E16 :ثبات رنگ در برابر پاشش آب روی محصولات و اثاثيه داخلی منزل.
  luxury-living-room.jpg
  مبلمان منزل

   

استانداردهای اروپايی كيفيت مبلمان

استانداردهای اجباری و رسمی کيفيت در بخش مبلمان خانگی در اروپا وجود ندارد، اما 207 TC/CEN (کمسيون فنی استانداردسازی 5 چند استاندارد اختياری اروپا) کيفيت را منتشر کرده است:

 • 2006: 1-1021 EN مبلمان: ارزيابی قابليت اشتعال مبلمان خانگی قسمت 1 :منبع اشتعال: سيگار دودزا (اصلاح شده 1987:1-8191 ISO)
 • 2006: 2-1021 EN مبلمان: ارزيابی قابليت اشتعال مبلمان خانگی قسمت 2 :منبع اشتعال: معادل شعله کبريت (اصلاح شده 1988:2-8191 ISO)
 • 2005: 1022 EN مبلمان خانگی- نشيمن- روش های آزمون- تعيين ثبات.
 • 2001: 1728 EN مبلمان خانگی- نشيمن- روش های آزمون- تعيين مقاومت و پايداری.

هدف اصلی از استانداردهای CEN، داشتن مجموعه ای از استانداردهای مورد استفاده در سطح اروپا است، به طوريكه در ميان تمامی اعضای اتحاديه اروپا همسان سازی خوبی در زمينه استانداردهای مبلمان انجام شود. از طرفی، اين استانداردها می توانند پايه ای برای تجارت بين المللی آنها باشد. بنابراين، آنها اکثرا براساس استانداردهای موجود برای مبلمان که توسط ISO و اعضای اتحاديه اروپا وضع شده عمل می کنند. هدف از 207 CEN/TC تهيه استانداردهای اروپايی در زمينه مبلمان، با تمرکز بيشتر روی واژگان تخصصی، جنبه های مرتبط به ايمنی و سلامتی، روش های آزمون و هماهنگی ابعاد است.

Minotti-florida-0.jpg
مبلمان

 

Keymark نشان اختياری استاندارد كيفيت مبلمان در اروپا

در حال حاضر سری کاملی از آرم های خصوصی يا نيمه دولتی برای تاييد کيفيت مبلمان وجود دارد که همگی الزامات و قوانين متفاوتی دارند. CEN پس از بررسی انجمن های مختلف مبلمان، يک استاندارد جامع کيفيت برای مبلمان با نام Keymark تهيه کرد. Keymark يک نشان تاييديه اختياری است که به مصرف کنندگان اثبات می کند که محصول، نيازهای استانداردهای CEN/CENELEC مربوط به آن محصول را برآورده می کند. طرح Keymark برای محدوده وسيعی از محصولات و خدمات به کار رفته است. مشارکت در اين طرح، به اين معنی است که محصول به وسيله يک شخص ثالث مستقل برای اطمينان از برآورده کردن الزامات استاندارد اروپايی CEN مربوطه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. مزيت اصلی Keymark برای مبلمان، حذف نياز به علامت استاندارد ملی برای آن محصول خواهد بود. فرآيندهای استفاده از علامت تاييديه شخص ثالث بايد ساده سازی شوند و برای افراد لايق و آزمايشگاه های مجهز در دسترس قرار بگيرند. علاوه بر آن، اين يک مرحله مهم برای همسان سازی است. اختصاص Keymark برای مبلمان که با CEN در ارتباط است و در ساير بخش ها نيز استفاده می شود، ممكن است به تدريج استفاده از ساير علامت ها را کم کند. اين مزيتی مهم برای توليدکنندگان کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

Keymark متعلق به CEN است و بنابراين مانند هر علامت محصول ديگری شامل هزينه های تاييديه است که بايد توسط توليدکننده پرداخت شود: مخارج پروانه، هزينه های اداری و هزينه های آزمون و بازرسی. 

kanepe-modelleri-1-1024x471.jpg
مبل

 

علايم و استانداردهای ملی اروپا برای كيفيت مبلمان

بيشتر استانداردهای CEN براساس ترکيبی از استانداردهای ملی موجود است. با اين حال، استانداردهای ملی کيفيت و روش های آزمون هنوز در بسياری از موارد به کار می روند. برخی از اعضای اتحاديه اروپا، استانداردهای ملی کيفيت و روش های آزمون را برای مبلمان تهيه کرده اند. برای مثال، در انگليس، فرانسه و سوئد، الزامات قانونی برای مقاومت به آتش مبلمان خانگی وجود دارد. هريک از کشورهای اتحاديه اروپا علامت های ملی خودشان را دارند. خرده فروش ها اغلب با يک سازمان ملی برای مبله کردن خانه ها ارتباط دارند، که ممكن است يک نشان کيفيت برای مبلمان و اثاثيه دريافت کنند. نشان در تضمين علايق مصرف کننده با توجه به کيفيت محصول و اعتبار خدمات قابل استفاده است، اما ممكن است به عنوان يک ابزار پيشرفت نيز استفاده شود.

Chester-One-poltrona-frau-divano-armchair-sofa-pelle-sc-leather-capitonnè-heritage-nest-soul-century-design-renzo-frau-handmade-1-1-1.jpg
مبل با کیفیت

 

مديريت كيفيت در فرايند توليد

در توليد مبلمان، مشكل اصلی، توليد محصولاتی با سطح کيفيت ثابت در محدوده قابل قبول استاندارد و با قيمت های رقابتی است. کنترل کيفيت در بخش مبلمان نياز به يک طرح ريزی خوب و تعهد قوی در بخش مديريت دارد. مزايای يک برنامه کنترل کيفيت خوب فقط وقتی تحقق خواهد يافت که برنامه کنترل کيفيت با روش معين طرح ريزی شده باشد. نياز است تا علاوه بر روش های کنترل کيفيت، درك جامعی از مواد اوليه و تكنولوژی های فرايندی و مفهوم تصميمات مديريتی داشته باشيم.

تصميم در مورد طراحی کيفيت تنها انتخاب يک طرح و توليد نيست. آن يک استراتژی بنيادی سازمانی است که شامل مشارکت فعال و تعهد تمامی بخش ها در يک سازمان است. در اين رابطه وظايف اصلی عبارتند از:

 • تحقيقات بازار در رابطه با شناسايی نيازهای کيفی مصرف کنندگان نهايی
 • ساخت محصولاتی که دارای طرح هايی باشند تا نيازهای کيفی شناسايی شده را برآورده کنند.
 • سازماندهی فرايندهای توليد بايد منعطف باشند. مطمئن شويد که ظرفيت انبار کافی وجود دارد، تضمين ذخيره ثابت، نظافت کارخانه و غيره.
 • طرح ريزی توليد بايد فرايند را قادر به اجرای طرح های مختلف محصول کند و اين فرآيندها را برای دستيابی به کيفيت مطلوب تنظيم کند.
 • قسمت خريد بايد مواد اوليه کافی با کيفيت مناسب را تهيه کند. آزمون بازرسی به منظور تاييد شايستگی محصول برای کاربرد مناسب آن است.
 • بخش خدمات مشتری بايد بازخوردها را از مصرف کننده نهايی (يا وارد کننده) برای کمک به کاهش معايب کيفيت و گزارش در مورد موقعيت های بهبود کيفيت دريافت کنند.
  44.jpg
  استانداردهای مبلمان با کیفیت

   

مديريت كيفيت در مورد ساخت مبلمان چوبی

اساسا دو نوع منبع عيب وجود دارد که می تواند بر کيفيت کلی مبلمان های چوبی تاثير بگذارد:

1 - معايب مرتبط با مواد اوليه اگر هيچ حذفی وجود نداشته باشد، می توان آن را به وسيله فرايند توليد جبران کرد. اين معايب عموما روی کيفيت سطح و احتماال روی کيفيت اتصاالت، همراه با پايداری محصوالت نهايی اثر می گذارند.

تصحيح معايب در مواد اوليه مشكل است. معايب مواد اوليه رايج شامل معايب طبيعی مانند گره ها، شكست های فشاری و درون مغزی ترد و معايب حاصل از شكست مانند شكاف ها، ترك ها، فنری شدن و پيچ برداشتن و ساير معايب مانند لک و هجوم حشرات است.

هجوم، چه هجوم کامل يا جزيی، بايد برای شناسايی معايب غيرقابل قبول مورد بررسی قرار گيرد. اين کارها بايد قبل از قرار گرفتن چوب در فرايند توليد، برای مثال در سنباده زنی سطحی يا قسمت تهيه مواد اوليه کارخانه انجام شوند.

2 - معايب ناشی از فرايندهای توليد عدم صحت در ماشين کاری قسمت ها يا اجزای مختلف ممكن است باعث تغييرات زياد در کيفيت بخشی از مبلمان نهايی شود. اگرچه برخی از تغييرات، جزيی از کار ماشين ها هستند، اين تغييرات بايد مشخص و کنترل شوند. ساير وجوه مهم کيفيت در ساخت مبلمان چوبی برای مثال با خشک کردن چوب، چسب و الزامات پرداخت نهايی مرتبط است.

مانيتورينگ

مانيتورينگ استانداردهای رسمی کيفيت محصول برای مبلمان به وسيله حكومت های ملی که آنها را منتشر کرده اند تحت نظارت قرار می گيرند. الزامات عمومی ايمنی محصول اروپا به وسيله اتحاديه اروپا تعيين شده است. تمامی استانداردهای ديگر حالت اختياری دارند و کنترل رسمی برای آنها وجود ندارد. اگر در آينده يک Keymark برای مبلمان تخصيص داده شود، شامل الزامات فرايندی قبل و بعد از توليد خواهد بود که استفاده صحيح از Keymark را محقق می کند.

a62230d54fa37bca695cf613323eb3fd.jpg
مبل استاندارد

 

سازماندهی

مهمترين سازماندهی ها در توسعه استانداردهای بين المللی کيفيت برای توليدات مبلمان يا تهيه اطالعاتی در مورد اين استانداردها عبارتند از:

 • ISO (سازمان بين المللی استاندارد سازی) 
 • CEN(کميته اروپايی استانداردسازی - کميسيون فنی 207 مبلمان).
 • فدراسيون توليدکنندگان مبلمان اروپا (UEA)، حاوی لينک هايی در مورد اطلاعات ايمنی آتش، ابزاری برای محاسبه انتشار مواد آلی فرار، يک خبرنامه رايگان و غيره.
 • انجمن نظارت بر جنگل ها.
 • استانداردهای بين المللی فروش صنايع مبلمان.


اخبار پیشنهادی

اخبار بیشتر...

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.