آمريكا همچنان بزرگترين وارد‌كننده مبلمان اداری در جهان

جمعه 24 خرداد 1398

براساس آمارهای ارائه شده توسط مركز CSII (مركز مطالعات و تحقيقات صنعتی ايتاليا) در حال حاضر ميزان مصرف مبلمان اداری جهان در حدود 47 ميليارد دلار آمريكا برآورد شده است. در اين گزارش كه 60 كشور مهم جهان در اين زمينه را پوشش می دهد، از منابع مهمترين و بزرگترين صنايع در سطح ملی و منطقه ای استفاده شده است. بر اين اساس آمريكا، چين، ژاپن، آلمان، برزيل، هند، كانادا، فرانسه، انگلستان و استراليا از مهمترين بازارهای مصرف مبلمان اداری در جهان هستند.

براساس آمارها، آمريكا، چين، ژاپن، آلمان و برزيل از جمله بزرگترين بازارهای مصرف مبلمان اداری در جهان هستند كه به ترتيب 24 ،21 ،7 ،6 و 4 درصد از مصرف مبلمان در اين بخش را به خود اختصاص داده اند. از ديگر بازارهای مهم مي توان به هند، كانادا، فرانسه، انگلستان و استراليا اشاره كرد. براساس برآوردها مصرف مبلمان اداری، 11 درصد از كل مصرف جهانی مبلمان تخمين زده شده است كه ارزش آن 436 ميليارد دلار آمريكا است.

b_prodotti-52591-rel5c059b02-b6d1-4ef7-8d88-900f6accad8a.jpg
مبلمان اداری

 

مصرف جهاني مبلمان اداری (براساس ارزش قيمت توليد با در نظر گرفتن تفاوت بين هزينه و قيمت محصول) از 25 ميليارد دلار امريكا در سال 2004 به سرعت افزايش پيدا كرد و در ادامه و در سال 2008 به 6/49 ميليارد دلار آمريكا رسيد. پس از آن و با شروع ركورد جهانی در سال 2009، ميزان مصرف مبلمان كاهش يافت تا اينكه با بهبود شرايط در سالهای بعد اين رغم به 3/47 ميليارد دلار امريكا در سال 2013 رسيد. اما در اين سالها نيز اين رقم همچنان پايينتر از مقدار ارقامی بود كه پيش از بحران ثبت شده بود. بيش از دو سوم از مصرف مبلمان اداری در جهان در 10 بازار بزرگ اتفاق مي افتد؛ آمريكا، چين، ژاپن، آلمان، برزیل، هند، كانادا، فرانسه، انگلستان و استرالیا از جمله این کشورها هستند.

در حدود 61 درصد از مصرف مبلمان اداری در کشورهایی با سطح درآمد بالا اتفاق می افتد (47 درصد این مقدار در 7 کشور مهم اقتصاد صنعتی جهان موسوم به گروه G7 که به ترتیب مصرف شامل امريكا، ژاپن، آلمان، كانادا، فرانسه، انگلستان و ايتاليا است و 14 درصد در مابقی كشورهايی با سطح درآمد بالا اتفاق می افتد) و ساير مصرف‌كنندگان را كشورهایی با سطح درآمد متوسط و پايين تشكيل می دهند كه از مهمترين آنها می توان به چين، برزيل، هند و روسيه اشاره كرد. همچنين در اين گزارش آمده است در حالی كه مصرف جهانی مبلمان در سراسر جهان به صورت آرامی در حال تغيير است. تغييرات عمده ای در تركيب مصرف در تمامی بازارهای ياد شده مشاهده می شود. در مجموع براساس اين گزارش به غير از شرايط بحران واردات مبلمان با رشد به مسير خود ادامه می دهد.

999e154f8a0021897793664a8908d3e2.jpg
مبلمان اداری

 

از سویی ديگر رشد در ميزان تقاضا برای 60 كشور تركيب شده در حدود 3 درصد پيش بينی شده است. همچنين چشم انداز جهانی مبلمان از حركت آهسته در اروپا و رشد در تمامی مناطق ياد شده به ويژه آسيا حكايت دارد.

آمريكا همچنان بزرگترين وارد‌كننده مبلمان اداری در جهان

براساس آمارها، آمريكا بزرگترين كشور وارد كننده مبلمان اداری در جهان است. در سال 2009 واردات مبلمان اداری آمريكا به ميزان 26 درصد كاهش يافت. روند واردات در ادامه و در سالهای 2010 و 2011 بهبود يافت و به رقمی برابر با 14 و 9 درصد رسيد. در سال 2012 واردات مبلمان اداری به سطح پيش از بحران رسيد و در سال 2018 ارزش واردات 2.7 میلیارد دلار برآورده شد.

براساس آمارهای اوليه واردات آمريكا در سال 2019 با رشدی در حدود 5 درصد ادامه يافت. در حال حاضر بزرگترين تأمين كننده آمريكا كشور چين است و كانادا، مكزيك، تايوان و ايتاليا در رده های بعدی جای دارند.

3538__17_big.jpg
مبلمان اداری

 

چين همچنان اولين صادر‌كننده مبلمان اداری در جهان

عمده ترين كشورهای صادركننده مبلمان اداری جهان چين، آلمان، كانادا، ايتاليا، آمريكا و سوئد هستند. در حدود 52 درصد از صادرات مبلمان اداری از كشورهای با درآمد بالا صورت می گيرد كه طی 10 سال اخير كاهشی در ميزان اين درصد اتفاق افتاده است و بالعكس صادرات مبلمان اداری از كشورهاي با درآمد كم و متوسط از 24 درصد به 48 درصد رسيده است، به ويژه چين كه سهم خود را از 11.5 درصد در سال 2013 به 35 درصد در سال 2018 افزايش داده است.

براساس تحليل شاخص ها و آمارها تغييرات مهمی در رتبه كشورهای صادر‌كننده مبلمان اداری بين سالهای 2002 و 2018 صورت گرفته كه همچنان نيز ادامه پيدا كرده است. در ميان 5 صادر‌كننده مهم، 2 حركت رو به بالا (چين از رتبه سوم به اول و آلمان از رتبه چهارم به دوم تغيير مكان داد) و 2 حركت رو به پايين نيز مشاهده شد (كانادا از رتبه اول به سوم و ايتاليا از رتبه دوم به چهارم تغيير مكان داد) و آمريكا در اين سالها همچنان در رتبه پنجم خود باقی ماند.

steelcase-office-desks-furniture-for-home-office-of-steelcase-office-desks.jpg
مبلمان اداری

 

پیش بینی می شود این رتبه بندی کماکان تا سال 2025 به همین ترتیب ادامه داشته باشد، چین بعنوان بزرگترین صادرکننده مبلمان اداری و آمریکا بعنوان بزرگترین واردکننده مبلمان اداری در جهان.

 

 

 اخبار پیشنهادی

اخبار بیشتر...

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.